Jeppe KOFOD : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Oświadczenia 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania