Peter ERIKSSON : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Miljöpartiet de gröna (Szwecja)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia
  • 14-07-2014 / 24-05-2016 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 24-05-2016 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe