Janice ATKINSON : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członkini
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe