Bill ETHERIDGE : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-10-2018 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)
 • 02-10-2018 / 07-10-2018 : Thurrock Independents (Wielka Brytania)
 • 08-10-2018 / 12-02-2019 : Libertarian Party (Wielka Brytania)
 • 13-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 13-03-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo 

 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) EN  
 

UKIP voted against this non-legislative, non-binding report regarding accessibility to cultural services. Although there are some pertinent points, it is not for the EU to interfere with national tax policies, dictate how much national governments should contribute or invest in cultural services, nor how they should form policy in this area. Furthermore, we oppose calls for increased investment at the expense of the taxpayer; this is for the sole discretion of national governments.

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) EN  
 

UKIP MEPs voted against this legislative first reading report. We believe that it should be left to Member States to regulate professions, and that it is not the task of the Commission to set a proportionality test. UKIP tabled a rejection amendment to this report, which we voted in favour of, as we believe this legislation should not go ahead.

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EN  
 

– UKIP voted against this report. It is looking at removing restrictions that Member States have the right to impose. These restrictions include such things as the use of hired goods vehicles with a gross vehicle weight above six tonnes and restricting the use of a vehicle which has been hired in a Member State different from the one where the vehicle is.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe