Seb DANCE : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Główne działania parlamentarne 

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania