Jonathan ARNOTT : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Wielka Brytania)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie