Fredrick FEDERLEY : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Renew Europe - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Centerpartiet (Szwecja)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Kontakt