Fredrick FEDERLEY : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (B9-0035/2020) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Fredrick FEDERLEY  
Fredrick FEDERLEY 

Na stronie EP NEWSHUB

 • RT @Centerpartiet: Centerpartiet vill se sänkt skatt för boende i gles- och landsbygd. Vi vill sluta den växande skatteklyftan mellan stad och land. Nu skickas vårt förslag på remiss och börjar gälla redan i år! Läs mer här: https://t.co/BgmiFH18Lm 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Efter Brexit sker förändringar i Europaparlamentet. Det kommer krävas ett ännu hårdare arbete av oss ansvarsfulla partier att hålla extremisterna borta från inflytande. https://t.co/JcJJySvP13 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • RT @AirisMeier: What is the biggest problem in our societies right now? @federley points out the the access to the education for small girls can make quite positive difference in many areas. https://t.co/6fgYgq2Zzw 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 

Kontakt