Javier NART : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Prawna 
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria 

Ostatnie prace 

Kontakt