Maite PAGAZAURTUNDÚA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Członkini 

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam EN  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt