Bronis ROPĖ : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 

Kontakt