John HUME : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
  • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Social Democratic and Labour Party (Northern Ireland) (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Wygasła  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Data otwarcia : 14-11-2000
Termin : 14-02-2001
Liczba sygnatariuszy : 211 - 14-02-2001