Ivica TOLIĆ : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Chorwacja)

Deputowani 

  • 21-11-2016 / 15-01-2017 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 12-12-2016 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

  • 09-11-2016 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 29-11-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Główne działania parlamentarne 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Program realizacji programu „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 

Paket „Obzor Europa” trebao bi pomoći suočavanju s velikim globalnim izazovima ovog doba, na način da ojačava znanstvene i tehnološke temelje Unije te pridonijeti ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Osim toga, programom će se potaknuti konkurentnost Unije i njezinih industrija te ostvariti pozitivan učinak na gospodarstvo i kvalitetu života.
Podržavam predložen način provedbe programa Obzor Europa, koji bi se provodio putem posebnih programa, u okviru kojih su određena precizna pravila za provedbu, trajanje te sredstva koja se smatraju potrebnima. Također, provedba bi trebala temeljiti na uključivom i transparentnom procesu strateškog planiranja aktivnosti istraživanja i inovacija.
Prioriteti programa trebaju biti usklađeni s prioritetima Unije i njezinim politikama, a strateškim planiranjem potrebno je utvrditi višegodišnju strategiju rada programa, ali istovremeno zadržati fleksibilnost zbog odgovora na potencijalne nenadane situacije.
S obzirom na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog.

Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów (A8-0277/2018 - Nicola Danti) HR  
 

Slobodno kretanje robe najrazvijenija je od četiriju temeljnih sloboda, a europski potrošači moraju moći vjerovati da su proizvodi koje kupuju sigurni i sukladni; bez obzira tko je proizvođač, te gdje i na koji način su ih kupili.
Sadašnja situacija pokazuje da i dalje postoje nesigurni i nesukladni proizvodi na tržištu, što narušava tržišno natjecanje i ugrožava potrošače. Osim toga, sve veći uvoz, sve veća složenost lanaca vrijednosti i porast e-trgovine, predstavljaju nove izazove. Svime navedenim, u opasnost se dovodi potrošače i druge javne interese, a poduzeća koja zapravo poštuju propise stavlja se u podređeni položaj. Iz tih razloga, smatram da postoji velika potreba za učinkovitijim i koordiniranijim nadzorom tržišta u Uniji.
Smatram da bi se ovom inicijativom u okviru „Paketa o robi” riješili neki od problema, učvrstio okvir za nadzor tržišta, potaknule zajedničke aktivnosti nadzora iz više država članica, poboljšala razmjena informacija te stvorio bolji okvir za kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište. Samo prikladan, učinkovit i koordinirani nadzor tržišta može odgovoriti na izazove te ostvariti cilj ovog prijedloga – osigurati samo sigurne i sukladne proizvode za potrošače.
S obzirom na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog.

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) HR  
 

Postoje neravnoteže između platformi i poslovnih korisnika. Konkretan problem je diskriminacija poslovnih korisnika koji konkuriraju određenim proizvodima na internetskim platformama koji se potrošačima pojavljuju kao zadane opcije. Stoga je potrebno uključiti „pravednost” u prijedlog.
Važno je i razlikovati poslovne i neposlovne korisnike s obzirom na to da bi se strože obveze prema potrošačima trebale odnositi i na poslovne korisnike koji nude robu ili usluge potrošačima. Novi članak i definicija uvode se za „pomoćnu robu i usluge”, tj. robu i usluge koje se potrošaču nude kao dodatak i dopuna primarnoj robi ili uslugama koje na platformi nudi poslovni korisnik. Prijedlog bi bio rješenje da se odgovori na problem moguće zlouporabe zahtjeva u vezi s mirenjem u obliku učestalih ili lažnih slučajeva.
Podržavam prijedlog jer smatram da doprinosi pravednom i pouzdanom pravnom okruženju za poslovne korisnike, korisnike korporativnih internetskih stranica, pružatelje usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica. Prijedlogom će se ograničiti i učestalost i učinak štetnih trgovinskih praksi između platforme i poslovnih subjekata.
S obzirom na navedeno, podržavam prijedlog.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe