André ELISSEN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członek

Partie krajowe 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Holandia)

Deputowani 

 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 12-09-2017 / 06-02-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE

Zastępstwo 

 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe