Rory PALMER : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Rozwoju
  • 18-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 08-10-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej  
- DEVE_AD(2019)642995 -  
-
DEVE 

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (B9-0241/2019) EN  
 

I voted in favour of this resolution because it pays homage to the victims of the December 1989 revolution, who sacrificed their lives for the cause of ending the totalitarian dictatorship in Romania, and to their families.

Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) EN  
 

The ‘China cables’ investigation has unveiled the repressive regime that Uyghurs and other Muslim ethnic minorities are facing at the hands of the Chinese Government. I voted in favour of this resolution, because it strongly condemns the sending of hundreds of thousands of Uyghurs and ethnic Kazakhs to political re-education camps, and it demands EU—targeted sanctions against those Chinese officials responsible for implementing this revolting policy of mass detention.

Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) EN  
 

I supported this resolution, because it calls for an immediate end to the repression of freedoms by governmental forces and paramilitaries in Nicaragua. As there has been no progress in resuming a national dialogue, we are calling on the Council to start filling the list of targeted sanctions for those who have committed human rights abuses.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania