Karin KARLSBRO : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 

Ostatnie prace 

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Karin KARLSBRO  
Karin KARLSBRO 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt