Valter FLEGO : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Ostatnie prace 

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (A9-0040/2019 - Eva Kaili) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt