Andreas GLÜCK : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Renew Europe - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Kontakt