Svenja HAHN : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Renew Europe - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Kontakt