Klemen GROŠELJ : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Ostatnie prace 

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) SL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt