Nathalie LOISEAU : Strona główna 

Przewodnicząca 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt