Jérémy DECERLE : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Ostatnie prace 

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt