Stéphane SÉJOURNÉ : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Prawna 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Ostatnie prace 

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (B9-0240/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (B9-0239/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt