Stéphane SÉJOURNÉ : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Prawna 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Ostatnie prace 

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt