Radka MAXOVÁ : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) CS  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt