Ondřej KNOTEK : Strona główna 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020  
- REGI_AD(2019)639988 -  
-
REGI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt