Irène TOLLERET : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Renew Europe - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Liste Renaissance (Francja)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Kontakt