Irène TOLLERET : Strona główna 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018 EN  
- FEMM_AD(2020)641173 -  
-
FEMM 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN  
- FEMM_AD(2020)641174 -  
-
FEMM 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt