Irène TOLLERET : Strona główna 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Kontakt