Søren GADE : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rybołówstwa 

Członek 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Ostatnie prace 

Kontakt