Pierre KARLESKIND : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Członek 

Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Ostatnie prace 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency (EFCA) for the financial year 2018 EN  
- PECH_AD(2019)642908 -  
-
PECH 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt