André Jorge DIONÍSIO BRADFORD : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Partido Socialista (Portugalia)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Komisja Rybołówstwa
  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania