Cristian GHINEA : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rozwoju Regionalnego 

Członek 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme EN  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt