Dragoş PÎSLARU : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt