Scott AINSLIE : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.  
- AFCO_AD(2019)643103 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania