Lance FORMAN : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 14-01-2020 : Niezrzeszeni
  • 15-01-2020 / 31-01-2020 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 14-01-2020 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 / 14-01-2020 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 14-01-2020 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 / 14-01-2020 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 02-07-2019 / 14-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania