Martin HORWOOD : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Renew Europe - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej  
- DEVE_AD(2019)642995 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania