Jackie JONES : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Prawna
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 18-09-2019 / 08-10-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Transportu i Turystyki

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 

I welcome the fact that the European Parliament voted in favour of the resolution on foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes. This resolution is an important addition to other measures drawing attention to the increases in interference and disinformation in democratic processes, which we must do all in our power to halt. The United Kingdom is no exception.
The inclusion of a strong emphasis on the role of electoral influence in increased and targeted attacks on migrant, LGBT+ and religious groups and individuals within the resolution is welcome. Also welcome is the explicit reference to allegations against Front National, FPO and Lega per Salvini, which pre-empt the Leave.eu campaign.
The resolution also recalled the European Parliament resolution on Cambridge Analytica of 25 October 2018. It urged Facebook, following the Cambridge Analytica scandal, to implement various measures to prevent the use of the social media platform for electoral interference. Nevertheless, Facebook has not followed up on most of these requests. The resolution is a timely reminder of Facebook’s role in the referendum campaign, a scandal documented in ‘The Great Hack’, which the European Parliament hosted a screening of last week.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania