Sheila RITCHIE : Strona główna 

Członkini 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Sheila RITCHIE  
Sheila RITCHIE 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt