Emmanouil FRAGKOS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Petycji 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt