Aldo ARRONI : Czwarta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Grupa Forza Europa - Skarbnik
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Grupa Unia dla Europy - Skarbnik
 • 24-10-1996 / 14-06-1998 : Grupa Unia dla Europy - Członek
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia

Deputowani 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji i Srodków masowego przekazu
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegacja ds. stosunków z Czechami, Slowacja i Slowenia
 • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Delegacja ds. stosunków ze Slowenia
 • 16-01-1997 / 28-01-1997 : Komisja Budzetowa
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Komisja ds. Gospodarczych i Walutowych oraz Polityki Przemyslowej

Zastępstwo 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Komisja ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranica
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji i Srodków Masowego Przekazu
 • 22-01-1997 / 08-06-1998 : Podkomisja ds. Walutowych
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji i Srodków Masowego Przekazu
 • 08-12-1998 / 23-02-1999 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja