Marianne ERIKSSON : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vänsterpartiet (Szwecja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Maghrebu i Arabska Unia Maghrebu
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Arabską Unią Maghrebu

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the proposal for a Council decision on the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005) - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities EN  
- A5-0294/2000 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the Italian Government's repression of anti-G8 protests in Genoa EN  
- P5_DCL(2001)0011 - Wygasła  
Armando COSSUTTA , Gianni VATTIMO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN , Marianne ERIKSSON  
Data otwarcia : 11-09-2001
Termin : 11-12-2001
Liczba sygnatariuszy : 24 - 11-12-2001