Anneli HULTHÉN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 31-01-2003 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 31-01-2003 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Szwecja)

Wiceprzewodnicząca 

  • 22-01-2002 / 31-01-2003 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
  • 06-10-1999 / 10-04-2000 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Estonia
  • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
  • 07-02-2002 / 31-01-2003 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
  • 17-01-2002 / 12-02-2002 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
  • 13-02-2002 / 31-01-2003 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on environment policy and sustainable development: preparing for the Gothenburg European Council - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0171/2001 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)