Richard CORBETT : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

  • 12-11-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Rybołówstwa
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 09-10-2019 / 11-11-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020  
- PECH_AD(2019)638756 -  
-
PECH 

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania