Michael GAHLER : Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania 

Kontakt