Uma AALTONEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 07-04-2003 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

  • 07-04-2003 / 19-07-2004 : Vihreät (Finlandia)

Deputowani 

  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 10-04-2003 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Estonia

Zastępstwo 

  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)