Benoît HAMON : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zaostrzenia walki z pracą nierejestrowaną  
- IMCO_AD(2008)405964 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie: Globalna Europa - zewnętrzne aspekty konkurencji  
- ECON_AD(2007)384586 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu sprzedaży i stosowania urządzeń dźwiękowych do odstraszania młodzieży  
- P6_DCL(2008)0040 - Wygasła  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 77 - 10-09-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie przejęcia przez UE ochrony Ayaan Hirsi Ali  
- P6_DCL(2007)0110 - Wygasła  
Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR  
Data otwarcia : 10-12-2007
Termin : 26-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 144 - 27-03-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie zmiany mandatu Europejskiego Banku Centralnego  
- P6_DCL(2007)0058 - Wygasła  
Benoît HAMON  
Data otwarcia : 06-06-2007
Termin : 11-10-2007
Liczba sygnatariuszy : 45 - 11-10-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.