Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 16-06-2010 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 16-06-2010 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 16-06-2010 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 16-09-2009 / 18-04-2010 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 16-06-2010 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 16-09-2009 / 16-06-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
  • 16-09-2009 / 16-06-2010 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  • 19-04-2010 / 16-06-2010 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe