Jana HYBÁŠKOVÁ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 30-09-2004 : SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté (Czechy)
 • 01-10-2004 / 06-05-2009 : Evropští demokraté (Czechy)
 • 07-05-2009 / 13-07-2009 : Evropská demokratická strana (Czechy)

Przewodnicząca 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Komisja Budżetowa
 • 21-07-2004 / 04-09-2005 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 21-02-2005 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 05-09-2005 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 13-03-2006 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich roli w odbudowie i procesie demokratyzacji w warunkach pokonfliktowych  
- AFET_AD(2006)370244 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne wzywające państwa członkowskie do umieszczenia Hezbollahu na unijnej liście organizacji terrorystycznych  
- P6_DCL(2008)0057 - Wygasła  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Data otwarcia : 16-06-2008
Termin : 23-10-2008
Liczba sygnatariuszy : 78 - 23-10-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie niedawnych egzekucji nieletnich przez władze Iranu  
- P6_DCL(2006)0006 - Wygasła  
Jana HYBÁŠKOVÁ , Paulo CASACA , Elizabeth LYNNE , Willy MEYER , Mogens CAMRE  
Data otwarcia : 01-02-2006
Termin : 01-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 106 - 01-05-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie wycofania się Izraela ze strefy Gazy  
- P6_DCL(2005)0053 - Wygasła  
Charles TANNOCK , Jana HYBÁŠKOVÁ , Marek SIWIEC , André BRIE , Frédérique RIES  
Data otwarcia : 28-09-2005
Termin : 28-12-2005
Liczba sygnatariuszy : 148 - 28-12-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.