Gabriele ALBERTINI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)

Przewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie przyszłości wsparcia budżetowego UE na rzecz krajów rozwijających się  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie poprawy bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych  
- P7_DCL(2012)0003 - Przyjęta  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 10-05-2012
Przyjęto : 10-05-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0205
Liczba sygnatariuszy : 388 - 10-05-2012
Oświadczenie pisemne oświadczenie pisemne w sprawie terroryzmu i ekstremizmu w Pakistanie  
- P7_DCL(2011)0016 - Wygasła  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Data otwarcia : 04-04-2011
Termin : 07-07-2011
Liczba sygnatariuszy : 68 - 07-07-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie cichej eksterminacji nosorożców w Afryce Południowej  
- P7_DCL(2010)0074 - Wygasła  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Data otwarcia : 06-10-2010
Termin : 20-01-2011
Liczba sygnatariuszy : 92 - 20-01-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe