Ryszard CZARNECKI : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Petycji 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Rozwoju 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Ostatnie prace 

Haiti  
- P9_CRE-PROV(2019)11-28(4-095-0000)  
Wkład do debat parlamentarnych 
Ryszard CZARNECKI  
Ryszard CZARNECKI 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt