Alfredo ANTONIOZZI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Włochy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Prawna
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wolności dla ciemiężonych mniejszości i narodów  
- P7_DCL(2014)0004 - Wygasła  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 38 - 14-04-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe